ความรู้และข่าวสาร

การแช่แข็งอสุจิ หรือ Sperm Freezing คืออะไร ? ประโยชน์และความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)

ร่างกายของเพศชายจะเริ่มผลิตอสุจิเมื่ออายุได้ประมาณ 11-13 ปี และจะมีการสร้างอสุจิไปจนตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม คุณภาพและจำนวนตัวอสุจิจะลดลงเมื่อ...
Read more