หน้าแรก
/
บริการ
/
เทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน(Assisted Hatching)

เทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน(Assisted Hatching)

โพสเมื่อ : 21 มิถุนายน 2023

เทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน (Assisted Hatching) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการรักษาภาวะการมีบุตรยาก อันมีสาเหตุมาจากการที่ตัวอ่อนไม่สามารถฟักตัวออกมาจากเปลือกของไข่ได้ เพราะโดยปกติแล้วตัวอ่อนจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายเปลือกห่อหุ้มอยู่ ซึ่งในทางการแพทย์จะเรียกเปลือกที่ห่อหุ้มนี้ว่า Zona Pellucida ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ช่วยการป้องกันอันตรายของเซลล์ของตัวอ่อน แต่เมื่อตัวอ่อนต้องการฝังตัว ตัวอ่อนจะต้องออกมาจากเปลือกที่ห่อหุ้มนี้เอง โดยเปลือกนี้อาจจะมีความหนาหรือเหนียวเกินไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฟักตัวออกมาได้ ทำให้การตั้งครรภ์ไม่ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น จึงมีการนำเอาเทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน(Assisted Hatching) มาใช้ในการเปิดเปลือกที่ห่อหุ้มของตัวอ่อน เพื่อช่วยในการฟักตัวให้สามารถฟักตัวออกมาจากเปลือกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอ่อนที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งมาก่อนหรือในตัวอ่อนที่มีความหนาของโครงสร้างเปลือกมากกว่าปกติ รวมถึงในคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีอายุมากด้วยเช่นกัน