IVF & WOMEN CLINIC

Happiness Start Here
IWC…Intensively We Care

ติดต่อเรา

คลินิกเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก IVF & Women Clinic (IWC)

เราให้บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก และ สูตินรีเวช
อย่างครบวงจร  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

Happiness Start Here

IVF & Women Clinic (IWC) เป็นคลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยากที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข

เราพร้อมให้คำปรึกษา และรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก รวมถึงเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช เราดูแลสุขภาพท่านสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์ นักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรชั้นนำ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัยและการรักษา

ทีมผู้ชำนาญการของเรามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ณ โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เราเข้าใจในความแตกต่างของปัญหาสุขภาพ สำหรับผู้เข้ารับบริการแต่ละราย เราจึงมุ่งเน้น ปรับกระบวนการรักษาให้เหมาะสมสำหรับคุณและคนรักที่สุด เพื่อให้คุณมีความอุ่นใจ ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และได้รับความสะดวกสบายเมื่อใช้บริการเรา

วิสัยทัศน์

เรามีเป้าหมายที่จะให้บริการการรักษาและดูแลให้ดีที่สุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเราเชื่อถือ มั่นใจ
และมีความสะดวกสบายในการใช้บริการกับ IWC

เราเข้าใจในความแตกต่างและความเฉพาะเจาะจงของแต่ละผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี
ทีมแพทย์ของเราจะปรับแต่งกระบวนการรักษา
ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

” เราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ “

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานของเราจะปรับกระบวนการให้บริการให้เหมาะสมกับทุกความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกขั้นตอนของการรักษาจะตรงกับความต้องการ

IWC เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทางการแพทย์สำหรับสตรี พร้อมทั้งให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษากับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน และรับฟังความต้องการเฉพาะของผู้เข้ารับบริการ พร้อมปรับกระบวนการรักษาให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ทำงานมายาวนานในการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากที่โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย

เราได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข

ภาพรวมบริการของ IVF & Women Clinic (IWC)

“ เราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้…ให้เป็นไปได้ ”

IVF & Women Clinic (IWC) คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลรักษา สำหรับท่านที่กำลังเผชิญกับภาวะมีบุตรยาก ตั้งครรภ์ยาก เราให้บริการตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ร่วมถึงบริการการรักษาอย่างครบวงจร เริ่มการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI : Intrauterine Insemination) หรือ การรักษา ด้วยวิธี IVF (In Vitro Fertilization) และ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection ) การเก็บรักษาตัวอ่อน (Embryo Cryopreservation) แช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่หรืออสุจิ (Egg Freezing & Sperm Freezing) และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

IVF & Women Clinic (IWC) คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ยินดีให้คำปรึกษาและดูแลรักษา สำหรับท่านที่กำลังเผชิญกับภาวะมีบุตรยาก ตั้งครรภ์ยาก เราให้บริการตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ร่วมถึงบริการการรักษาอย่างครบวงจร เริ่มการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI : Intrauterine Insemination) หรือ การรักษา ด้วยวิธี IVF (In Vitro Fertilization) และ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection ) การเก็บรักษาตัวอ่อน (Embryo Cryopreservation) แช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่หรืออสุจิ (Egg Freezing & Sperm Freezing) และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

IWC…Intensively We Care

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) คือ การที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิด ทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทยสามารถพบภาวะดังกล่าวได้มากถึง 10-15% ซึ่งสาเหตุของการมีบุตรยากอาจมาจากฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย ทั้งสองฝ่าย หรือแม้กระทั่งไม่ทราบสาเหตุ IVF & Women Clinic (IWC) คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับทุกครอบครัวด้วยบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากอย่างครบวงจร

บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

 • บริการทำเด็ก
  หลอดแก้ว
 • บริการทำอิ๊กซี่
 • บริการฉีด
  เชื้อผสมเทียม
 • บริการเลี้ยงตัวอ่อน
  ภายหลังการปฏิสนธิ
  ภายนอกร่างกาย
 • บริการตรวจคัดเลือก
  พันธุกรรมก่อน
  การฝังตัวของตัวอ่อน
 • บริการเก็บรักษาตัวอ่อน
  โดยวิธีการแช่แข็ง
 • บริการด้านเทคโนโลยี
  ช่วยการฟักตัว
  ของตัวอ่อน
 • บริการแช่แข็ง
  เก็บรักษาเซลล์ไข่
 • บริการแช่แข็งอสุจิ
  หรือการเก็บรักษาอสุจิ
 • บริการเก็บอสุจิ
  โดยตรงจากอัณฑะ
 • บริการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF: In Vitro Fertilization) 

  บริการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF: In Vitro Fertilization) เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับครอบครัว มั่นใจได้ด้วยการให้บริการ IVF ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสให้อสุจิปฏิสนธิกับไข่เองตามธรรมชาติภายในจานเพาะเลี้ยง (Plate) ก่อนเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

 • บริการทำอิ๊กซี่ (ICSI: Intracytoplasmic Sperm Injection)

  บริการทำอิ๊กซี่ (ICSI: Intracytoplasmic Sperm Injection) เทคโนโลยีในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ให้คำแนะนำและรักษาในทุกขั้นตอนโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมการรักษาเองในทุก ๆ เคส พร้อมช่วยผู้มีบุตรยากคัดอสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์จากฝ่ายชายและฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงโดยตรง ช่วยเพิ่มอัตราการปฎิสนธิและโอกาสการตั้งครรภ์ ลดโอกาสเกิดความผิดปกติจากโครโมโซม เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สำเร็จและเติมเต็มครอบครัวที่สมบูรณ์

 • บริการฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI: Intra – Uterine Insemination)

  บริการฉีดเชื้อผสมเทียม (IUI: Intra – Uterine Insemination) เพื่อแก้ไขภาวะมีบุตรยาก โดยการย่นระยะทางของตัวอสุจิเพื่อให้เข้าไปยังท่อนำไข่ได้ง่ายขึ้นด้วยกระบวนการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกโดยตรง สร้างโอกาสให้อสุจิได้ผสมกับไข่ได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อ ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ IUI มาอย่างยาวนาน เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างได้ผล

 • บริการเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (Blastocyst Culture)

  บริการเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (Blastocyst Culture) เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และการฝังตัว เพาะเลี้ยงตัวอ่อนโดยนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญภายในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อและตู้เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง และก๊าซอย่างเหมาะสม ติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนอย่างละเอียด ทุกขั้นตอนใช้ระบบการทำงานด้วยผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 2 คนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมช่วยเลือกตัวอ่อนที่มีการแบ่งตัวปกติที่สุดย้ายกลับเข้าสู่มดลูก

 • บริการตรวจคัดเลือกพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGT: Preimplantation Genetic Testing)

  เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ด้วยบริการตรวจคัดเลือกพันธุกรรมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (PGT: Preimplantation Genetic Testing) ให้บริการทุกท่านโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ IVF & Women Clinic (IWC) จะช่วยตรวจวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนและคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ มีโครโมโซมที่ปกติ และปราศจากโรคทางพันธุกรรมก่อนย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพิ่มอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนที่สมบูรณ์อย่างแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงยิ่งขึ้น

 • บริการเก็บรักษาตัวอ่อนโดยวิธีการแช่แข็ง (Embryo Cryopreservation)

  เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในอนาคตสำหรับผู้หญิงที่วางแผนจะมีบุตรช้าด้วยบริการเก็บรักษาตัวอ่อนโดยวิธีการแช่แข็ง (Embryo Cryopreservation) จาก IVF & Women Clinic (IWC) ที่จะช่วยท่านในการเก็บรักษาคุณภาพของตัวอ่อนให้คงสภาพเช่นเดิมเพื่อการมีบุตรในอนาคตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายภายในเซลล์ของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนยังคงความแข็งแรง สมบูรณ์ และยังคงมีคุณภาพดีหลังการละลาย สามารถเก็บตัวอ่อนได้นานนับสิบปี

 • บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน (Assisted Hatching) 

  IWC พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการฟักตัวของตัวอ่อน (Assisted Hatching) ด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีช่วยการฟักของตัวอ่อนที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสูงเพื่อเจาะรูที่เปลือกหุ้มตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนฟักตัวออกมาจากเปลือกได้ง่ายขึ้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการย้ายตัวอ่อนเข้าไปยังมดลูก ช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวในผนังมดลูกได้ดีขึ้น โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวอ่อนหรือทำให้ตัวอ่อนบอบช้ำ

 • บริการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

  บริการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing) ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ IWC ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของเพศหญิงไว้ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส สามารถหยุดการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถคงประสิทธิภาพของเซลล์ไข่ไว้ในสภาพเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ ทางเลือกใหม่ในการเก็บรักษาจำนวนไข่และคุณภาพไข่เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

 • บริการแช่แข็งอสุจิหรือการเก็บรักษาอสุจิ (Sperm Freezing)

  IWC ให้บริการแช่แข็งอสุจิหรือการเก็บรักษาอสุจิ (Sperm Freezing) สำหรับเพศชายที่วางแผนจะมีบุตรในอนาคต อีกหนึ่งอีกทางเลือกในการเก็บรักษาอสุจิที่มีคุณภาพและนำไปใช้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ดูแลทุกท่านโดยทีมแพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์โดยตรง ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะลดอุณหภูมิอสุจิลงอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ร่วมกับการใช้สารที่ช่วยป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งภายในเซลล์เพื่อเก็บรักษาอสุจิให้มีความสมบูรณ์และยังคงสภาพดี สามารถนำมาใช้เมื่อพร้อมมีบุตรและลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม

 • บริการเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ (PESA/TESE) 

  บริการเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ (PESA/TESE) สำหรับเพศชายที่ไม่มีตัวอสุจิออกมาจากการหลั่งน้ำเชื้อ เป็นหมัน หรือไม่สามารถที่จะมีบุตรเองได้ตามธรรมชาติด้วยเทคนิค PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) และเทคนิค TESE (Testicular Sperm Extraction) ก่อนนำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ผ่านการทำอิ๊กซี่ (ICSI) หรือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ มั่นใจได้ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงจะมีบุตรที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมและเพิ่มโอกาสความสำเร็จจากการเก็บตัวอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุด

บริการสูตินรีเวช

 • ตรวจเชื้อมะเร็งปากมดลูก
 • อัลตราซาวด์มดลูก
  และรังไข่ ตรวจภายใน
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
  4 และ 9 สายพันธุ์
 • รักษาโรค ถุงน้ำ
  ในรังไข่หลายใบ (PCOS)
 • ปัญหาประจำเดือน
  ตกขาวผิดปกติ
 • รักษาภาวะวัยทอง
 • ฉีดยาคุมกำเนิด
 • บริการตรวจสุขภาพ
  ก่อนแต่งงาน
 • ตรวจเชื้อมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV

  บริการตรวจเชื้อมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + HPV ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอ (DNA) โดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางจาก IWC ใช้เทคนิคในการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความไว แม่นยำ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เมื่อมีการติดเชื้อเริ่มแรก เพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนลุกลาม สามารถทราบผลรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์

 • อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ ตรวจภายใน

  บริการอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ บริการตรวจภายในหาความผิดปกติภายในมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องมืออัลตราซาวน์ที่ทันสมัย ช่วยคัดกรองโรคหรืออาการผิดปกติที่เป็นภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายของสุภาพสตรีอย่างครอบคลุม อาทิ ซีสต์ในรังไข่ มะเร็งปากมดลูก เนื้องอกมดลูก หรือก้อนเนื้อภายในอุ้งเชิงกราน ฯลฯ ใช้เวลาน้อย ผลลัพธ์แม่นยำ ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน ดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 และ 9 สายพันธุ์

  บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 และ 9 สายพันธุ์ ครอบคลุมสายพันธ์ุอันตราย ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงสุดถึง 90% ให้บริการโดยทีมแพทย์สูตินรีเวชเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในช่วงอายุที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด บริการอย่างใส่ใจ ได้มาตรฐานคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ใช้บริการห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก

 • รักษาโรค ถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS)

  บริการให้คำปรึกษาและรักษาโรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) ที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในเพศหญิงโดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสตรี ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ คุมรอบระดู ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะมีบุตรยาก และโรคเกี่ยวกับโพรงมดลูก เช่น อาการเลือดออก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนลดอาการแสดงของภาวะฮอร์โมนเพศชายสูง เช่น หน้ามัน สิวขึ้นง่าย ขนดก ฯลฯ ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น

 • ปัญหาประจำเดือน ตกขาวผิดปกติ

  บริการให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาประจำเดือนผิดปกติ ปัญหาตกขาวผิดปกติ และอาการผิดปกติบริเวณจุดซ่อนเร้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาชำนาญการที่พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาผู้หญิงอย่างครบวงจรในบรรยากาศส่วนตัว ติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ค้นหาและวินิจฉัยสาเหตุอย่างตรงจุด ให้การรักษาที่แม่นยำและปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละราย ลดปัญหาประจำเดือนผิดปกติ ปัญหาตกขาวผิดปกติ และโอกาสในการเกิดโรคร้าย

 • รักษาภาวะวัยทอง

  บริการรักษาภาวะวัยทอง เสริมสร้างการดูแลสุขภาพสตรีและรักษาภาวะต่าง ๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชวิทยาที่เข้าถึงและเข้าใจทุกปัญหาภาวะวัยทอง บริการการดูแลรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทน รักษาอาการในวัยหมดระดู ให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน พร้อมช่วยผู้ใช้บริการบรรเทาอาการวัยทอง เช่น ช่องคลอดแห้ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ผมบาง ผิวแห้ง รวมถึงปัญหาการนอนหลับอย่างได้ผล

 • ฉีดยาคุมกำเนิด

  บริการฉีดยาคุมกำเนิดเพื่อการคุมกำเนิดชั่วคราว ป้องกันการตั้งครรภ์ ลดอาการปวดประจำเดือน และลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคทางนรีเวชบางประเภท ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวชวิทยา พร้อมคำแนะนำในการคุมกำเนิดเพื่อให้การฉีดยามีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้สามารถคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ไม่เจ็บแผล และไม่มีผลข้างเคียงทางสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายของว่าที่คู่ชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตร ออกแบบแพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานโดยแพทย์เฉพาะทาง สามารถคัดกรองและวินิจฉัยภาวะเจริญพันธุ์ ปัญหาสุขภาพทั้งปัจจุบันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงรอยโรค โรคทางกรรมพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ ช่วยสร้างความพร้อม เพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับคู่รักให้สามารถวางแผนชีวิตครอบครัวในระยะยาวอย่างไร้กังวล

โปรโมชั่น & แพ็กเกจ

โปรโมชั่น
โปรแกรมฝากไข่
(Egg Freezing)

139,000 บาท

โปรโมชั่น
ICSI Classic

229,000 บาท

โปรโมชั่น
ICSI Deluxe

249,000 บาท
(รวม แช่แข็งตัวอ่อน 10 ตัว)

โปรโมชั่น
ICSI Premium

309,000 บาท
รวม ตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน (NSG) 5 ตัว และ แช่แข็งตัวอ่อน 10 ตัว

แพทย์ของเรา

รศ. นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

ความเชี่ยวชาญ
• ภาวะมีบุตรยาก
• การตรวจวินิจฉัยและคัดกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนระยะก่อนฝังตัว
• การผ่าตัดผ่านกล้องในอุ้งเชิงกรานและในโพรงมดลูกแบบอนุรักษ์
รายละเอียด

พญ.วรัญญา สิริธนาสาร

ความเชี่ยวชาญ
• รักษาผู้มีบุตรยาก
• ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
• โรคทางนรีเวชทั่วไป
• วางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด
รายละเอียด

นักวิทยาศาสตร์

นุสรา แก้วเรือง

ด้วยมาตรฐานและความสามารถที่มี ดิฉันพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มความสำเร็จของทุกครอบครัว

รายละเอียด

รัตนมน คูณทวีลาภ

ความรู้และความสามารถทางห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้สะสมมามากกว่า 10 ปี มาใช้ในการตรวจ วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยมุ่งหวังจะช่วยสานฝันของคู่สมรส เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยที่แข็งแรงมาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้กับครอบครัว

รายละเอียด

ทำไมต้องใช้บริการกับทาง IVF & Women Clinic (IWC) 

ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และประสบการณ์ในด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและปัญหาสตรีอย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ยาวนาน ณ โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ช่วยให้คู่รักประสบผลสำเร็จในการตั้งครรภ์มาแล้วมากมาย เรายังได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัย

IVF & Women Clinic (IWC) มุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดบริการอย่างครอบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเจริญพันธุ์ ที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ ความพึงพอใจ และความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ วินิจฉัยสาเหตุ แก้ปัญหาอย่างตรงจุด พร้อมเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การันตีคุณภาพด้วยเคสที่ประสบผลสำเร็จจริง

ปัจจุบัน เราได้ช่วยให้คู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากสามารถมีบุตรที่แข็งแรง เติบโตสมวัยไปแล้วกว่า 1,000 คู่รัก ทั้งในผู้ที่มีปัญหาด้านวัย ไข่ไม่ตก ท่อนำไข่ตัน เนื้องอกมดลูก อสุจิน้อย อสุจิไม่แข็งแรง เป็นหมัน ฯลฯ พร้อมปรับกระบวนการรักษาอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้บริการแต่ละรายตามความต้องการ

บริการเป็นเลิศ

ที่ IVF & Women Clinic (IWC) คุณคือคนสำคัญ ทีมงานของเราพร้อมรับฟังทุกปัญหาอย่างเข้าใจและเป็นส่วนตัว ให้การติดตามและดูแลผู้ใช้บริการและเคสแต่ละเคสอย่างใกล้ชิด ใส่ใจทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องบนหลักทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการและสานฝันในการให้กำเนิดบุตรเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัว

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ยาคุมมานาน ทำให้มีลูกยากจริงหรือไม่?

ยาคุมกำเนิดไม่ว่าจะแบบเม็ด แบบฉีด หรือแบบฝัง ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ไม่ได้ส่งผลทำให้มีลูกยาก เราสามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากการหยุดใช้ยาคุมกำเนิดได้เลย เพราะฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมกำเนิดแต่ละแบบ จะไม่หลงเหลือในระบบร่างกายหลังจากการหยุดใช้ โดยมีระยะเวลาแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของยาคุม เราจึงสามารถมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ตามธรรมชาติ

แต่หากคุณหยุดใช้ยาคุมมาเป็นระยะเวลานานเกิน 1 ปีแล้ว แต่ลูกน้อยยังไม่มาสักที อาจเป็นไปได้ว่า คุณกำลังอยู่ในภาวะมีบุตรยาก อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

เมื่อไหร่ที่คุณควรพิจารณาพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก?

สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน35ปี : หากคุณพยายามตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ ควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก

หากคุณมีอายุระหว่าง35ถึง40ปี : แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณพยายามตั้งครรภ์มาแล้ว 6 เดือน แต่ยังไม่สำเร็จ

หากคุณมีอายุมากกว่า40ปี : ในกรณีนี้คุณสามารถเข้าพบแพทย์เฉพาะทาง ด้านการรักษามีบุตรยากได้เลย เพื่อให้การแนะนำหรือรักษาได้ทันที โดยที่ไม่เป็นจำเป็นต้องรอด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะอาจเกิดความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมต่างๆ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุด จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้เจอลูกน้อยเร็วขึ้น

แฝดแท้ VS แฝดเทียม ต่างกันอย่างไร?

ฝาแฝดแท้ เกิดจากไข่ 1 ใบที่ปฏิสนธิกับอสุจิ 1 ตัว แล้วแบ่งตัว ออกเป็นตัวอ่อน 2 ตัวในระหว่างแบ่งเซลล์ จนพัฒนากลายเป็นทารกในครรภ์ 2 คนในที่สุด จะมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเพศ หรือ หน้าตา ฝาแฝดเทียม เกิดจากฝ่ายหญิงมีไข่ตก 2 ใบ ในรอบเดือนนั้น และไข่แต่ละใบก็ได้ปฏิสนธิกับอสุจิคนละตัว จนพัฒนาไปเป็น ทารก 2 คน ที่เติบโตอยู่ภายในมดลูกของฝ่ายหญิงในช่วงเวลาเดียวกัน จึงทำให้ฝาแฝดเทียมมีรูปร่างหน้าตาและเพศที่แตกต่างกันได้

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้คุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้ง่ายขึ้น เพราะในการรักษาผู้มีบุตรยาก บางครั้งคุณหมอจำเป็นต้องใส่ตัวอ่อนมากกว่า 1 ตัวเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ นั่นกลับกลายเป็นว่าคุณแม่จะมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดมากขึ้นไปด้วย

การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งดีกว่ารอบสดจริงหรือไม่

การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (Frozen Cycle) เป็นการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูก คนละรอบกับการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ โดยปกติจะย้ายในเดือนถัดไปหลังจากมีการเตรียมความพร้อมของมดลูกแล้ว ซึ่งตัวอ่อนจะถูกแช่แข็งเก็บไว้ ก่อนจะละลายออกมาเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

 • สามารถเตรียมมดลูกให้พร้อมต่อการย้ายตัวอ่อน
 • สามารถทำการตรวจโครโมโซม (PGT) เพื่อหาความผิดปกติจากพันธุกรรม
 • ลดปัญหาภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป

จึงทำให้การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงตามไปด้วย

การรักษาด้วย IVF และ ICSI แตกต่างกันอย่างไร

ทั้ง การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ (ICSI) คือการนำไข่และอสุจิ ออกมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการในการทำให้เกิดการปฏิสนธิ โดยการทำ IVF (In-vitro Fertilization) เป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ ในขณะที่การทำ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตัวเดียวและใช้เข็มฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ

ดูทั้งหมด

Success case

จากหลอดแก้ว สู่อ้อมกอด

อยากน่ารักแบบหนูให้ทำปากจู๋ Congratulations 2 แฝด จากหลอดแก้วสู่อ้อมกอดของครอบครัว อีกหนึ่งเคสความสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ IWC

งานนี้คุณพ่อได้หน้าที่เพิ่มมาอีก 1 หน้าที่นะคะ คือ ช่วยคุณแม่อุ้มน้อง คนละคนกันไปเลย Happy แน่นอนค่ะ

เป็นอีกเคสที่สร้างความประทับใจให้ทีมแพทย์มาก ๆ เลยค่ะ เพราะเคสนี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้ลูกแฝด ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการรักษาภาวะมีบุตรยากไป และตรวจพบว่าการตั้งครรภ์สำเร็จ แต่ที่น่าอิ่มอกอิ่มใจไปกว่านั้น คือ ลูกแฝดมาในรอบแรกเลย!!

และเมื่อครบกำหนดตรวจเพศของทารกผลที่ได้ก็เป็นไปตามคาด คือ ได้ “แฝดชาย-หญิง” มาสู่อ้อมกอดคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ

และน้องก็คลอดง่ายมาก ๆ ออกมาแข็งแรงทั้งคู่เลย น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และที่สำคัญน้องแฝดอารมณ์ดีมาก ๆ ดูจากการทำหน้าก็รู้แล้วค่ะ ว่าอารมณ์ดีขนาดไหน ท่าปากจู๋ท่าประจำของ 2 แฝดสุดทะเล้นเขาละค่ะ เห็นแบบนี้แล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งทีมแพทย์ที่อมยิ้มไม่หยุดเลย

ใครที่วางแผนอยากมีบุตร แต่อายุเยอะ มีโรคประจำตัว หรืออยากมีบุตรในช่วงเวลาที่พร้อม สามารถเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ที่ IWC ได้เลยค่ะ เรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากได้อย่างครบวงจรที่สุด

ยิ้มรับเทวดาตัวน้อย

ยิ้มรับเทวดาตัวน้อยของครอบครัว ความสุขที่พิเศษที่สุด ด้วยการทำ ICSI ที่…𝐈𝐕𝐅 𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜

ต้องบอกว่าเคสนี้ Baby เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจมาก ๆ เลยค่ะ และน้องก็อารมณ์ดี ยิ้มเก่งสุด ๆ ตอนนี้พี่ ๆ พนักงานโดนน้องตกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ในเคสนี้ทีมแพทย์แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ทำ ICSI อีกหนึ่งเคสค่ะ เพราะ…คุณแม่เป็นไทรอยด์ และตอนที่มาปรึกษาก็ยังคงทานยาอยู่ และได้ทำการตรวจ NGS เพื่อคัดกรองโรคทางพันธุกรรมที่สามารถส่งต่อจากพ่อแม่สู่ลูกได้ หลังจากการทำ ICSI เราก็ได้ทราบผลว่า “น้องมาแล้วค่ะ”

ซึ่งในเคสนี้คุณแม่ก็แอบมีความกังวล เพราะด้วยตัวคุณแม่มีภาวะ ของโรคไทรอยด์ แต่ด้วยฝีมือของทีมแพทย์ที่ IWC ด้วยการดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียด รวมถึงการให้คำปรึกษา ในการดูแลตัวเองของคุณแม่ คุณแม่จึงสบายใจ  ไร้กังวล น้องเลยเป็นเด็กอารมณ์ดีไปด้วยเลยค่ะ

𝐈𝐖𝐂 ขอบคุณทุกเคสที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ และสานฝันให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคู่นะคะ

40+ ก็มีลูกได้

อายุเยอะ ไม่ใช่ปัญหา 40+ ก็มีเจ้าตัวน้อยได้เหมือนกัน เพราะที่ IWC เราดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Congratulations อีกหนึ่งเคสที่ทางทีมแพทย์ปลื้มปริ่มใจมาก ๆ เพราะเคสนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่อายุ 40+ แล้วค่ะ ทางทีมแพทย์จึงแนะนำ ให้ทำ ICSI เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นถึง 70-80% ด้วยอายุของทั้งคู่แพทย์จึงแนะนำตรวจ NGS เพิ่มเติม เพื่อคัดกรองโรคทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่สู่ลูก

ซึ่งเราก็ได้ผลลัพธ์ในการตั้งครรภ์ที่น่าพึงพอใจและ Happy มาก ๆ พร้อมกับน้องที่เติบโตแข็งแรงสมวัย ตอนนี้น้องอายุได้ 1 เดือนแล้วค่ะ ความสุขของคุณ เริ่มต้นที่นี่…𝐈𝐕𝐅 𝐚𝐧𝐝 𝐖𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜

ได้ลูกน้อยเพิ่มอีก 1 คน

Congrats ได้ลูกน้อยมาสร้างความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวเพิ่มอีก 1 คนแล้วนะคะ หลังจากที่ประสบความสำเร็จ “ได้ลูกน้อยไปในรอบที่แล้ว”

เคสนี้คุณแม่อายุ 41 ปี และมีตัวอ่อนที่ยังแช่แข็งเก็บไว้ตั้งแต่ปี 2020 แช่เก็บไว้มา 3 ปีแล้วค่ะ ซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่อยากได้ลูกเพิ่ม!! จึงเข้ามาปรึกษาคุณหมอโดยใช้ตัวอ่อนที่เคยแช่แข็งเก็บไว้ค่ะ

2020 เข้ามารับคำปรึกษาและทำ ICSI การตั้งครรภ์สำเร็จในปี 2021 และได้ทำการแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Cryopreservation) เก็บไว้กับทางคลินิก
2023 นำตัวอ่อนที่แช่แข็งไว้ตั้งแต่ปี 2020 มาทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกของคุณแม่

และพอถึงวันนัดตรวจการตั้งครรภ์ ผลตรวจก็ออกมาว่า “การตั้งครรภ์สำเร็จ” สมหวัง อิ่มอกอิ่มใจ ปลื้มกันทั้งคลินิกเลยค่ะ

ต้อนรับคุณแม่ป้ายแดงเข้าสู่ “คำว่าแม่”

12 สิงหาคม 2566 สุขสันต์วันแม่สำหรับทุก ๆ ครอบครัวนะคะ

และวันแม่ปีนี้ ทาง IWC ขอแสดงความยินดีกับเคสนี้ด้วยนะคะ ที่ได้ลูกน้อยมาเติมความสุขให้กับครอบครัวเพิ่มอีก 1 คนแล้วค่ะ เคสนี้น้องแข็งแรงและน่ารักมาก จะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่หลงยังไงไหวคะเนี่ย

ต้อนรับคุณแม่ป้ายแดงเข้าสู่ “คำว่าแม่” อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ เพราะที่ IWC “เราช่วยให้คุณเข้าใจคำว่า “แม่” ได้มากขึ้น

หรือใครที่อยากรับบทเป็นคุณแม่ แต่วางแผนปั๊มน้องกับคุณพ่อมาหลายปี น้องก็ยังไม่มีซักที เข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่ IWC ได้เลยค่ะ

คุณแม่ตั้งครรภ์สำเร็จ

IWC ปลื้มใจและมีความสุขทุกครั้งที่ “คุณแม่ตั้งครรภ์สำเร็จ” เคสนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ 10 สัปดาห์แล้วคร้าาาา

เคสนี้เราดูแลกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะ และวันนี้ก็มาที่คลินิกเป็นครั้งสุดท้าย เพราะต่อไปต้องไปฝากครรภ์ต่อที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงจึงขอถ่ายรูปกับทีมงานทุกคนไว้เป็นที่ระลึก

ทีมแพทย์ขอขอบคุณทุกรอยยิ้มของทุกเคสนะคะ ที่ทำให้เรารู้ว่า “มากกว่าการให้คำว่า ครอบครัว” คือ “การได้รับคำว่า ครอบครัวกลับมา” และนี่ คือ กำลังใจที่ทรงพลังสำหรับทีมแพทย์มาก ๆ ในการรักษาภาวะมีบุตรยากให้สำเร็จในเคสต่อ ๆ ไปคร้าาา

เติมเต็มคำว่า “ครอบครัว” กันแบบข้ามทวีป

ความสุขระยะไกลจากประเทศโอมาน อีกหนึ่งเคสที่ IWC เติมเต็มคำว่า “ครอบครัว” กันแบบข้ามทวีปเลย

ผลการตั้งครรภ์ที่ทางคุณพ่อคุณแม่ส่งตรงมาให้ทีมแพทย์ค่ะ “Baby มาแล้ววว” เป็นอีกเคสที่มาไกลมากจริง ๆ ค่ะ และเคสนี้มั่นใจในฝีมือของทีมแพทย์ที่ IWC มาก บอกเลยว่าต้องที่ IVF&Women Clinic เท่านั้น

“ความสุขที่ทุกครอบครัวสัมผัสได้” และ IWC ก็สามารถสร้างให้ได้ด้วยเช่นกัน

ต้อนรับเบบี๋ตัวน้อยจากเวียดนาม

ต้อนรับเบบี๋ตัวน้อยจากเวียดนามคร้าา หัวใจดวงโต ๆ ของครอบครัวอีกหนึ่งเคสที่มารักษาภาวะมีบุตรยากกับทาง IWC

เป็นอีกภาพความประทับใจของทีมแพทย์เลยค่ะ เพราะเคสนี้มาปรึกษาคุณหมอและให้ IWC ดูแลตั้งแต่วางแผนการมีบุตรจน “คุณแม่ตั้งครรภ์สำเร็จ” จึงกลับไปฝากครรภ์และพร้อมคลอดที่ประเทศเวียดนาม น้องและคุณแม่แข็งแรง สดใส ปลอดภัยทั้งคู่เลยค่ะ

เพราะความอบอุ่นของทุกครอบครัว คือ ความสำเร็จของ IWC

สานฝันคุณพ่ออยากมีลูกเพิ่มจากเอธิโอเปีย

เคสนี้บินตรงมาจากเอธิโอเปีย เพื่อให้คุณหมอภัทรช่วยสานฝันของ “คุณพ่อที่อยากมีลูกเพิ่ม” ซึ่งคนไข้บอกว่าถ้าอยากมีลูกเพิ่ม “ต้องคุณหมอภัทรเท่านั้น!”
หมอภัทรมือหนึ่งเรื่องการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ IWC

ครอบครัวชาวเอธิโอเปียเคสนี้ได้เข้ามาทำเด็กหลอดแก้วในปี 2017 และได้ลูกคนแรกให้ครอบครัวได้สมหวังไปแล้ว 1 คน และปีนี้คุณพ่ออยากได้ลูกเพิ่มอีก จึงเข้ามาทำลูกคนที่ 2 กับคุณหมอภัทร เพื่อเพิ่มสมาชิกให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นค่ะ

IWC เราพร้อมส่งออก Baby จากฝีมือของหมอไทยไปทั่วโลกแล้วคร้าาา อีกหนึ่งเคสที่การันตีด้วยความสำเร็จของการตั้งครรภ์ที่ดังไกลไปถึงต่างแดน

ผิดหวังจากที่อื่น แต่มาสมหวังที่ IWC

“รักษาที่ IWC ในครั้งแรก ลูกก็มาเลย” ยินดีกับฝันที่เป็นจริงของคู่รักชาวฟิลิปปินส์ เคสนี้ด้วยนะคะ

ด้วยเคสนี้ทำเด็กหลอดแก้วจากที่อื่นมา 3 รอบ ก็ผิดหวังมาทั้ง 3 รอบเลยค่ะ! จึงตัดสินใจเข้ามาปรึกษาที่ IWC และก็ไม่ผิดหวังค่ะ เพราะ Baby มาในรอบแรกของการรักษาเลย!! #congrats!!

ไม่เสียเวลา ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบ โดยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐาน

ดูแลและให้คำปรึกษาด้านภาวะมีบุตรยากโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดูแลรักษาโรคทางสูตินรีเวชด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและครบวงจร
ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานระดับสากล สะดวก สะอาด และปลอดเชื้อ
ควบคุมและดูแลในทุกเคสของการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ใส่ใจในทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการตั้งครรภ์สำเร็จ

ให้ทุกความสุขของคุณ เริ่มต้นที่…𝐈𝐕𝐅&𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜 นะคะ

เติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัวให้มีความสุข

ต้อนรับเข้าสู่โลกของ คุณแม่ลูกสองอีกหนึ่งเคสค่ะ เติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัวให้มีความสุขและอบอุ่นมากขึ้น เริ่มได้ที่ IWC

ครอบครัวนี้เข้ามาทำ ICSI กับทีมแพทย์ และได้ลูกในปี 2019 ไปแล้ว 1 คนค่ะ คุณพ่อติดใจอยากได้ลูกเพิ่มจึงเข้ามาปรึกษาและทำเพิ่ม 1 คน

และรอบนี้จากครอบครัวเรา 2 3 คน กลายเป็น 4 คน น้องมาเรียบร้อยแล้วคร้า ยินดีและดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะ

จาก “คุณหมอ” เลื่อนขั้นเป็น “คุณพ่อ” เรียบร้อย

จาก “คุณหมอ” เลื่อนขั้นเป็น “คุณพ่อ” เรียบร้อยแล้วคร้าาา🥰

🎉 Congrats!! กับคุณหมอจากนครสวรรค์ด้วยนะคะ จากคุณหมอกลายมาเป็นคุณพ่อเฉยเลย เคสของคุณหมอท่านนี้ เดินทางมาจาก จ.นครสวรรค์เลยค่ะ เพื่อมารักษาภาวะมีบุตรยากกับ IWC

💚 ขนาดคุณหมอเองยังเลือกและไว้วางใจใน IWC แล้วเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เลือก IWC!!

🥇ดูแลและให้คำปรึกษาด้านภาวะมีบุตรยากโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
🥇เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
🥇ดูแลรักษาโรคทางสูตินรีเวชด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและครบวงจร
🥇ห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานระดับสากล สะดวก สะอาด และปลอดเชื้อ
🥇ควบคุมและดูแลในทุกเคสของการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
🥇ใส่ใจในทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการตั้งครรภ์สำเร็จ

ใครที่อยากมีลูก แต่น้องยังไม่มาซักทีต้องมาหาเราที่ IWC แล้วนะคะ ด้วยการดูแลรักษาที่ #ตรงจุด #แม่นยำ #เปอร์เซ็นต์ท้องสูง จะได้มีลูกสมหวัง เติมเต็มคำว่าครอบครัวให้อบอุ่น แฮปปี้กว่าที่เคย

คุณพ่อ Happy คุณแม่สมหวัง ได้ลูก 2 คน ภายใน 3 ปี!!

Baby คนที่สองมาแล้วคร้าา เคสชาวพม่าเคสนี้ได้รับรางวัลของคนที่อยากมีลูกถึง 2 ปีซ้อน ไปเลยค่ะ‼️

👨‍👩‍👧‍👦 คุณพ่อHappy คุณแม่สมหวัง ได้ลูก 2 คน ภายใน 3 ปี!!

▫️ปี 2021 ได้ Baby คนแรกจากการทำ ICSI
▫️ปี 2023 เข้ามาทำ ICSI พร้อมตรวจ NGS นวัตกรรมการคัดกรองพันธุกรรมที่ผิดปกติจากตัวอ่อน และก็ได้ Baby คนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

💚 ครอบครัวไหนที่อยากเติมเต็มความอบอุ่นให้กับครอบครัวแบบหัวปีท้ายปี 2 ปีติด ๆ แบบนี้ ต้องให้ทีมแพทย์เฉพาะทางที่ IWC ดูแลแล้วนะคะ เพราะนอกจากจะได้ลูกสมหวังแล้ว การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ สุขภาพของคุณแม่และลูกก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ

สามารถทักแชท และโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนัดหมายเวลาเข้าปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยากกับทีมแพทย์เฉพาะทางได้เลยนะคะ 🥰

“ลูกน้อยมาแล้ว” พร้อมบอกลา!! ภาวะแท้งซ้ำซ้อน แบบสบายใจ ไร้กังวล

🥰 ความสุขของคุณพ่อคุณแม่ชาวโคราชที่รู้ว่า “ลูกน้อยมาแล้ว” พร้อมบอกลา!! ภาวะแท้งซ้ำซ้อน แบบสบายใจ ไร้กังวล ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะหลุดอีกแล้วค่ะ💕

ดีใจกับคู่รักชาวโคราชด้วยนะคะ เคสนี้ตั้งใจเข้ามาปรึกษาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอภัทรเลยค่ะ เพราะมั่นใจในฝีมือคุณหมอมาก ๆ จากประสบการณ์ของคุณหมอและจากทุกเคสที่ตั้งครรภ์สำเร็จ ไม่เจ็บ ไม่เสียเวลา และไม่ผิดหวัง

⚠️ เคสนี้เคยมีประวัติแท้งมา 2 รอบติด!
✅ จึงเข้ามารักษากับคุณหมอภัทร ก็ได้ลูกน้อยสมหวังในรอบแรก!! เลยค่ะ

💚 IWC ยินดีให้บริการและสานฝันให้กับคู่รักทุกคู่นะคะ พร้อมให้ความสุขของคุณ เริ่มต้นที่…IVF&Women Clinic 🩵

ใครที่มีภาวะแท้งซ้ำ ๆ ผิดหวังบ่อย ๆ เพราะน้องหลุดหลายรอบ อย่าปล่อยให้ความสุขของครอบครัวอยู่ไกลเกินเอื้อมนะคะ รีบเข้ามาปรึกษากับคุณหมอภัทรได้เลยค่ะ ด้วยประสบการณ์และผลลัพธ์ในทุกความสำเร็จของการตั้งครรภ์

สามารถทักแชท และโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนัดหมายเวลาเข้าปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอภัทรได้เลยนะคะ 🥰

“เสกเด็กหลอดแก้วเข้าท้องคุณแม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้วคร้าา !

💕 อยากมีลูก มีได้ไม่ยาก และติดได้ในครั้งแรกที่ IWC ยินดีกับอีกหนึ่งเคสที่โดนคุณหมอ “เสกเด็กหลอดแก้วเข้าท้องคุณแม่” เป็นที่เรียบร้อยแล้วคร้าา

เคสนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ชาวพม่าที่ย้ายไปอยู่สิงคโปร์ค่ะ อยากมีลูกมาก ๆ เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอ เพื่อที่จะทำ ICSI

✅ ทำรอบแรก น้องก็มาเลย!!
✅ ไม่เจ็บ ไม่เสียเวลา ไม่ผิดหวัง

ใครที่กังวลว่าการทำเด็กหลอดแก้วจะต้องทำหลายรอบหรือไม่ เจ็บหรือเปล่า น้องจะมาในรอบแรกหรือไม่ สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะ เพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยและวิเคราะห์สุขภาพร่างกายก่อนได้เลยค่ะ เพื่อวางแผนการรักษาที่ตรงจุด แม่นยำ และเปอร์เซ็นต์การตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น ด้วยประสบการณ์และผลลัพธ์ในทุกความสำเร็จของการตั้งครรภ์

💚 ให้ความสุขของคุณ เริ่มต้นที่…IVF&Women Clinic

สามารถทักแชท และโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมนัดหมายเวลาเข้าปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยากกับคุณหมอเฉพาะทางได้เลยนะคะ 🥰

ขอบคุณที่เลือกและเชื่อมั่นในทุกความสำเร็จที่ IVF & Women Clinic นะคะ

ทีมแพทย์ดีใจทุกครั้งที่ “ทุกเคสประทับใจ มีความสุข และมีรอยยิ้มกลับไป” 💚
แค่คนไข้เดินเข้ามาหาเราแล้วได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหาไม่ได้จากที่ไหน แต่หาได้ที่ IWC อีกหนึ่งกำลังใจในการรักษาและพัฒนาศักยภาพแบบไม่หยุดนิ่งของทีมแพทย์ค่ะ 💕
เหมือนกับเคสนี้ ที่เพิ่งเข้ามาทำการรักษากับคุณหมอภัทรไป และกำลังรอผลตัวอ่อนอยู่ เมื่อไหร่ที่ผลการตั้งครรภ์ของเคสนี้ออกเราจะเอามาอวดกันอีกรอบนะคะ
เพราะเราใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนของการรักษา ตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการตั้งครรภ์สำเร็จโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้มากประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก สะอาด และปลอดภัย
💚 ทุกความสุข รอยยิ้ม และทุกผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์สำเร็จ คือ ความภาคภูมิใจของ IWC

อีกหนึ่งกำลังใจของเราชาว IWC เพราะความสุขของคุณ คือ ความสำเร็จของเรา ยินดีกับว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ด้วยนะคะ


IWC ยินดีให้บริการและสานฝันให้กับคู่รักทุกคู่นะคะ พร้อมให้ความสุขของคุณ เริ่มต้นที่…IVF&Women Clinic
ใครที่มีภาวะแท้งซ้ำ ๆ ผิดหวังบ่อย ๆ เพราะน้องหลุดหลายรอบ อย่าปล่อยให้ความสุขของครอบครัวอยู่ไกลเกินเอื้อมนะคะ รีบเข้ามาปรึกษากับคุณหมอภัทรได้เลยค่ะ ด้วยประสบการณ์และผลลัพธ์ในทุกความสำเร็จของการตั้งครรภ์

เริ่มต้นปี 2567 ด้วยเรื่องราวดี ๆ กับเจ้าตัวน้อยดุ๊กดิ๊กที่ดิ้นอยู่ในท้องคุณแม่กันค่ะ

ต้อนรับปีนักษัตรมังกร ปีอำนาจแห่งจักรพรรดิ กับมังกรทองน้อยตัวจิ๋วที่พร้อมจะเติบโตมาเป็นหัวใจดวงโต ๆ ให้กับทุกครอบครัวกันค่ะ💕
คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังรอเจ้าตัวน้อยออกมาเผชิญกับโลกภายนอกอยู่ ขอให้สุขภาพของน้องแข็งแรง พร้อมเติมเต็มความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะ