หน้าแรก
/
บริการ
/
การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

โพสเมื่อ : 24 มิถุนายน 2023

การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (Blastocyst Culture) คือ การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังจากการปฏิสนธิของเชื้ออสุจิและเซลล์ไข่ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาให้มีความใกล้เคียงและเลียนแบบภายในร่างกายมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีอุณหภูมิ ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซในปริมาณที่เหมาะสม และปลอดเชื้อ หลังจากนั้นเซลล์เหล่านี้จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ในกระบวนการนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 วัน ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมและตัวอ่อนสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะถูกย้ายและนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในขั้นตอนต่อไป

ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) เพราะโอกาสที่การตั้งครรภ์จะประสบความสำเร็จ จากการทำเด็กหลอดแก้วขึ้นอยู่กับตัวอ่อนที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ และมีการเติบโตได้ดี ซึ่งตัวอ่อนในระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์และการฝังตัวของตัวอ่อนประสบความสำเร็จและเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

– ปัจจัยทางด้านสุขภาพและอายุ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่มีผลต่อคุณภาพของอสุจิและไข่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของตัวอ่อน

– ความสมบูรณ์ของตัวอ่อน โดยทางนักวิทยาศาสตร์จะทำการวิเคราะห์ตัวอ่อนก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิงทุกครั้ง

– ทีมนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองและมีทักษะทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง รวมถึงคุณภาพของน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตรฐาน ทำให้การเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาคุณภาพของตัวอ่อนอยู่ในมาตรฐาน ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ได้ดียิ่งขึ้น