หน้าแรก
/
บริการ
/
การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ(PESA/TESE)

การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ(PESA/TESE)

โพสเมื่อ : 18 มิถุนายน 2023

การเก็บตัวอสุจิโดยการตรงจากอัณฑะ คือ การที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้เข็มขนาดเล็กเจาะเอาตัวอสุจิจากท่อพักอสุจิหรือผ่าตัดเนื้ออัณฑะชิ้นเล็กๆ จากลูกอัณฑะ เพื่อนำไปคัดหาตัวอสุจิ (Sperm) ที่แข็งแรงในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เพื่อให้ตัวอสุจิอยู่รอด ไม่ติดเชื้อ และไม่เสื่อมสภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดกับตัวอสุจิให้ได้มากที่สุด และนำมาปฏิสนธิกับไข่ของเพศหญิงที่สมบูรณ์โดยวิธีการ ICSI ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายชายที่ตรวจไม่พบตัวสุจิจากการตรวจน้ำเชื้อ (semen analysis)

– PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) หรือการทำ “พีซ่า” 

คือ การใช้เข็ม แทงผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดนำเอาตัวอสุจิออกมา 

โดยปกติแล้วในการทำ PESA(พีซ่า) ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที และจะใช้วิธีการฉีดยาเฉพาะจุด หรือใช้ยานำสลบให้หลับลึกก่อนการทำหัตถการ และนอนพักฟื้นประมาณ 1 ชั่วโมงก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้

– TESE (Testicular Sperm Aspiration) หรือการทำ “เทเซ่”

คือ การผ่าตัดเนื้ออัณฑะขนาดเล็กออกมา เพื่อนำมาผ่านกระบวนการคัดหาตัวอสุจิ(Sperm) จากเนื้อเยื่อเหล่านี้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 

วิธีการทำ TESE(เทเซ่)นั้น จำเป็นต้องใช้ยานำสลบให้หลับลึกก่อนการทำหัตถการ และหลังทำอาจจะมีอาการเจ็บปวดบ้าง ซึ่งจะหายเจ็บได้ภายใน 3 วัน

การทำ PESA(พีซ่า)และTESE(เทเซ่) เหมาะสำหรับเพศชายที่มีปัญหาด้านใด ?

  • ผู้ที่มีบุตรยาก ที่เกิดจากการอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งสามารถพบได้ในผู้เป็นโรค cystic fibrosis ทำให้เกิดภาวะ CBAVD (congenital bilateral absence of vas deferens)
  • ฝ่ายชายทำหมัน(vasectomy) ด้วยวิธีการตัดและผูกท่อนำเชื้ออสุจิทั้ง 2 ข้าง (Vas Deferens) แต่อยากมีบุตรในภายหลัง
  • ผู้ที่มีการอุดตันของท่อนำอสุจิที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการผ่าตัดก่อนหน้านี้