รัตนมน คูณทวีลาภ

ความรู้และความสามารถทางห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ได้สะสมมามากกว่า 10 ปี มาใช้ในการตรวจ วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยมุ่งหวังจะช่วยสานฝันของคู่สมรส เพื่อให้กำเนิดลูกน้อยที่แข็งแรงมาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้กับครอบครัว

Certifications

ESHRE Certified Clinical Embryologist
Association of Thai Embryologists Certified Clinical Embryologist
Thailand Medical Technology Council Certified Medical Technologist with license no. 8335

Training

2022: ESHRE 38th Annual Meeting
2021: ASPIRE 10th Annual Meeting
2020: ESHRE 36th Annual Meeting
2019: ASPIRE 9th Annual Meeting