รศ. นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

ความชำนาญการ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และการผ่าตัดส่องกล้อง

ภาษา
ไทย, อังกฤษ

 

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ

ภาวะมีบุตรยาก
การตรวจวินิจฉัยและคัดกรองพันธุกรรมของตัวอ่อนระยะก่อนฝังตัว
การผ่าตัดผ่านกล้องในอุ้งเชิงกรานและในโพรงมดลูกแบบอนุรักษ์

ประวัติการศึกษา

1999-2000 Master of Sciences in Genetics and Fetal Medicine. University College London, the United Kingdom.
1999-2000 Fellowship of Infertility and Reproductive Endocrinology. Assisted Conception Unit, University College Hospital, the United Kingdom.
1988 Certificate of International Course in Applied Epidemiology. The Rollins School of Public Health of Emery University and The Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.
1994-1997 Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynaecology Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
1994-1995 Certificate of Postgraduate Clinical Medical Sciences Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
1985-1991 Doctor of Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.