พญ.วรัญญา สิริธนาสาร

ความชำนาญการ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และการผ่าตัดส่องกล้อง

ภาษา
ไทย, อังกฤษ

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ

รักษาผู้มีบุตรยาก
ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
โรคทางนรีเวชทั่วไป
วางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

ประวัติการศึกษา

2001 High school, Bodindecha (Sing Singhaseni)
2008 BSc, Faculty of Medicine Thammasart Hospital, Thammasart University, Bangkok, Thailand
2010 MD, Faculty of Medicine Thammasart Hospital, Thammasart University, Bangkok, Thailand
2013 Certificated Aviation Medicine, Air Force Institute of Aviation medicine, RTAF, Thailand
2016 Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
2021 Diplomate Thai Subspecialty Board of Reproductive medicine