การตรวจ NGS ลดความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมสู่ลูก

ตรวจ NGS นวัตกรรมลดความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกที่มีความละเอียดและมีความแม่นยำสูงถึง 98%

การตรวจ NGS (Next Generation Sequencing) เป็นนวัตกรรมการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมในตัวอ่อนที่กำลังเจริญเติบโตทั้ง 23 คู่อย่างละเอียด ก่อนที่จะทำการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกเพศหญิง

NGS จะทำหน้าที่อ่านรหัสพันธุกรรมโดยตรงทำให้อัตราในการตั้งครรภ์และการฝังตัวของตัวอ่อนประสบผลสำเร็จเพิ่มสูงขึ้น ปลอดภัย และมีคุณภาพ ซึ่งสามารถวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมที่เกิดความผิดปกติในยีนได้อย่างละเอียดและแม่นยำ และสามารถตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ รวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เช่น
▫️ดาวน์ซินโดรม
▫️โรคตาบอดสี
▫️โรคเบาหวาน
▫️โรคธาลัสซีเมีย หรือโรคโลหิตจาง
▫️โรคลูคิเมีย หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
▫️โรคซีสติกไฟโบรซีส โรคระบบการสร้างโปรตีนทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ในระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ หรือทางเดินอาหาร
▫️เอ็ดเวิร์ดซินโดรม ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วมือบิดงอ และความผิดปกติทางสติปัญญา
▫️ฮีโมฟีเลีย โรคเลือดไหลไม่หยุด หรือเลือดออกง่าย

การตรวจคัดเลือกพันธุกรรม NGS เหมาะกับใคร
🔸เพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
🔸เพศชายที่อสุจิมีความผิดปกติขั้นรุนแรง
🔸คู่สมรสที่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ มีบุตร หรือคนในครอบครัวมีโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน
🔸คู่สมรสที่มีประวัติการแท้งบุตรมากกว่า 2 ครั้ง ในช่วงที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยไม่ทราบสาเหตุ
🔸พบว่าตัวอ่อนที่แท้งไปมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ
🔸คู่สมรสเคยทำเด็กหลอดแก้วทั้งแบบ IVF หรือ ICSI มากกว่า 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ใครที่เป็นกังวลเรื่องโรคที่จะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากตนเองรวมถึงคนในครอบครัวไปสู่ลูกน้อย สามารถเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ก่อนได้นะคะ เพื่อวางแผนการมีบุตรอย่างถูกวิธี และเพื่อให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จ เราพร้อมให้บริการและให้ความสุขของคุณ เริ่มต้นที่นี่… 𝐈𝐕𝐅&𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜

IVF Clinic

ข่าวล่าสุด

การแช่แข็งอสุจิ หรือ Sperm Freezing คืออะไร ? ประโยชน์และความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)

ร่างกายของเพศชายจะเริ่มผลิตอสุจิเมื่ออายุได้ประมาณ 11-13 ปี และจะมีการ...
READ MORE
การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร ? มีประโยนช์อย่างไร สำหรับคนที่มีภาวะบุตรยาก

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร?

ภาวะมีบุตรยากสามารถเกิดขึ้นได้กับคู่สามีภรรยาทุกคู่ ทำให้ต้องทุกข์ใจจา...
READ MORE
การฝากไข่ แช่แข็งไข่ หรือ Egg Freezing คืออะไร ? ประโยชน์และความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?

การฝากไข่ หรือ การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing / Oocyte Cryopreservation)

เพราะในศาสตร์การเจริญพันธุ์ อายุคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ใ...
READ MORE