Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Phattaraphum Phophong

Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Phattaraphum Phophong quan tâm sâu sắc bệnh nhân của mình. Ông muốn mang lâi kết quả điều trị tốt nhất, có thể đảm bảo hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Ngoài chuyên môn lâm sàng, ông còn có một trái tim ấm áp với sự thấu hiểu và kiên nhẫn với bệnh nhân để đồng hành cùng gia đình bệnh nhân trong suốt quá trình tìm kiếm những thiên thần nhỏ.

Education

1999-2000 Master of Sciences in Genetics and Fetal Medicine. University College London, the United Kingdom.
1999-2000 Fellowship of Infertility and Reproductive Endocrinology. Assisted Conception Unit, University College Hospital, the United Kingdom.
1988 Certificate of International Course in Applied Epidemiology. The Rollins School of Public Health of Emery University and The Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.
1994-1997 Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynaecology Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
1994-1995 Certificate of Postgraduate Clinical Medical Sciences Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
1985-1991 Doctor of Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

{acf_publications_and_presentations}