Bác sĩ Waranya Sirithanasarn

Bác sĩ Waranya Sirithanasarn là bác sĩ chuyên ngành phụ khoa và là 1 chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ luôn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho bệnh nhân và gia đình vì bác sĩ có thể giao tiếp tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái. Bác sĩ Waranya Sirithanasarn có sự kiên nhẫn, thấu hiểu và có sự quan tâm sâu sắc đến từng trường hợp và nhu cầu của từng bệnh nhân.

 

Education

2001 High school, Bodindecha (Sing Singhaseni)
2008 BSc, Faculty of Medicine Thammasart Hospital, Thammasart University, Bangkok, Thailand
2010 MD, Faculty of Medicine Thammasart Hospital, Thammasart University, Bangkok, Thailand
2013 Certificated Aviation Medicine, Air Force Institute of Aviation medicine, RTAF, Thailand
2016 Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology
2021 Diplomate Thai Subspecialty Board of Reproductive medicine

{acf_publications_and_presentations}