Nusara Kaewruang

Với tiêu chuẩn và năng lực sẵn có, tôi sẵn sàng đóng góp một phần để giúp đỡ cho mọi gia đình thêm trọn vẹn.

Certifications

Thailand Medical Technology Council certified Medical Technologist with license No.12585

Training

Assisted Reproductive Technology Trainning at Mahidol University
Trainning Embryologist at Chiang Mai IVF Polyclinic, Chiang Mai