“ธาลัสซีเมีย” โรคถทางพันธุกรรม ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต

ธาลัสซีเมียคืออะไร
โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากเม็ดเลือดผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้น เปราะ แตก ถูกทำลายง่าย และเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่..สู่ลูกน้อย

อาการของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและการรักษา
โรคนี้จะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ตั้งแต่ อาการซีด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับม้ามโต รูปหน้าเปลี่ยน ไปจนถึงการเจริญเติบโตผิดปกติ รักษาโดยการถ่ายเลือดเป็นประจำเท่านั้น

ธาลัสซีเมียใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
ในประเทศไทย เด็กทารกกว่า 12,000 คนเกิดมาด้วยโรคธาลัสซีเมีย เพราะพ่อแม่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นพาหะ และกว่า 40% ของประชากรไทย เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย

รู้ก่อนป้องกันได้ดีที่สุด
“การตรวจคัดกรองหาพาหะของธาลัสซีเมีย” ในว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ คือคำตอบแรกของการป้องกันนี้ เพราะจะสามารถบอกอัตราเสี่ยงและหนทางเลือกเพื่อจะหลีกเลี่ยง และป้องกันให้ลูกน้อยของคุณไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียนี้ได้ และในปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยี NSG ในการคัดกรองพันธุกรรมที่ผิดปกติจากตัวอ่อน ผลลัพธ์คือ ลูกน้อยของคุณก็จะปลอดภัยจากโรคธาลัสซีเมียนี้ และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

เพราะพ่อแม่ คือเกราะปกป้องภัยของลูกน้อย ในวันนี้คุณมีโอกาสป้องกันเขาได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ ให้ IWC ดูแลคุณอย่างใกล้ชิด ติดต่อเราได้เลยนะคะ

IVF Clinic

ข่าวล่าสุด

การแช่แข็งอสุจิ หรือ Sperm Freezing คืออะไร ? ประโยชน์และความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?

การแช่แข็งอสุจิ (Sperm Freezing)

ร่างกายของเพศชายจะเริ่มผลิตอสุจิเมื่ออายุได้ประมาณ 11-13 ปี และจะมีการ...
READ MORE
การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร ? มีประโยนช์อย่างไร สำหรับคนที่มีภาวะบุตรยาก

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) คืออะไร?

ภาวะมีบุตรยากสามารถเกิดขึ้นได้กับคู่สามีภรรยาทุกคู่ ทำให้ต้องทุกข์ใจจา...
READ MORE
การฝากไข่ แช่แข็งไข่ หรือ Egg Freezing คืออะไร ? ประโยชน์และความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?

การฝากไข่ หรือ การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing / Oocyte Cryopreservation)

เพราะในศาสตร์การเจริญพันธุ์ อายุคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ใ...
READ MORE