หน้าแรก
/
บริการ
/
การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โพสเมื่อ : 16 มิถุนายน 2023

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คือ การตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพร่างกายของคู่รักทั้งฝ่ายชายและหญิงก่อนการใช้ชีวิตคู่หรือก่อนการสมรส อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการตั้งครรภ์ และลดความเสี่ยงภาวะมีบุตรยากในอนาคตได้อีกด้วย

โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน จะถูกออกแบบโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้มีความชำนาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้สามารถระบุถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ชัดเจน และตรงจุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการวางแผนตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและมีบุตรยังสามารถช่วยวางแผนชีวิตให้กับคู่สมรสในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความพร้อม เสริมความมั่นใจ และยังช่วยให้คู่สมรสมีความเข้าใจสภาวะทางสุขภาพของทั้งคู่ได้อีกด้วย

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเหมาะกับใครบ้าง ?

– คู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือกำลังวางแผนการแต่งงาน

– คู่รักที่ต้องการวางแผนการมีบุตรในอนาคต

– ผู้ที่ต้องการทราบถึงปัญหาสุขภาพร่างกายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อบางชนิด

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานดีอย่างไร?

– คู่สมรสเตรียมความพร้อมและวางแผนชีวิตคู่ทั้งก่อนและหลังการมีบุตร

– เพื่อประเมินความปลอดภัยของลูกน้อยในกรณีที่คู่สมรสต้องการมีบุตร

– ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะมีบุตรยาก