ทั้ง การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ (ICSI) คือการนำไข่และอสุจิ ออกมาปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการในการทำให้เกิดการปฏิสนธิ โดยการทำ IVF (In-vitro Fertilization) เป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ ในขณะที่การทำ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงตัวเดียวและใช้เข็มฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ