ฝาแฝดแท้ เกิดจากไข่ 1 ใบที่ปฏิสนธิกับอสุจิ 1 ตัว แล้วแบ่งตัว ออกเป็นตัวอ่อน 2 ตัวในระหว่างแบ่งเซลล์ จนพัฒนากลายเป็นทารกในครรภ์ 2 คนในที่สุด จะมีพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเพศ หรือ หน้าตา ฝาแฝดเทียม เกิดจากฝ่ายหญิงมีไข่ตก 2 ใบ ในรอบเดือนนั้น และไข่แต่ละใบก็ได้ปฏิสนธิกับอสุจิคนละตัว จนพัฒนาไปเป็น ทารก 2 คน ที่เติบโตอยู่ภายในมดลูกของฝ่ายหญิงในช่วงเวลาเดียวกัน จึงทำให้ฝาแฝดเทียมมีรูปร่างหน้าตาและเพศที่แตกต่างกันได้

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้คุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้ง่ายขึ้น เพราะในการรักษาผู้มีบุตรยาก บางครั้งคุณหมอจำเป็นต้องใส่ตัวอ่อนมากกว่า 1 ตัวเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ นั่นกลับกลายเป็นว่าคุณแม่จะมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดมากขึ้นไปด้วย