สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน35ปี : หากคุณพยายามตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ ควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก

หากคุณมีอายุระหว่าง35ถึง40ปี : แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณพยายามตั้งครรภ์มาแล้ว 6 เดือน แต่ยังไม่สำเร็จ

หากคุณมีอายุมากกว่า40ปี : ในกรณีนี้คุณสามารถเข้าพบแพทย์เฉพาะทาง ด้านการรักษามีบุตรยากได้เลย เพื่อให้การแนะนำหรือรักษาได้ทันที โดยที่ไม่เป็นจำเป็นต้องรอด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะอาจเกิดความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมต่างๆ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุด จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้เจอลูกน้อยเร็วขึ้น