การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (Frozen Cycle) เป็นการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูก คนละรอบกับการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ โดยปกติจะย้ายในเดือนถัดไปหลังจากมีการเตรียมความพร้อมของมดลูกแล้ว ซึ่งตัวอ่อนจะถูกแช่แข็งเก็บไว้ ก่อนจะละลายออกมาเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

จึงทำให้การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งมีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงตามไปด้วย